Re-Mind er et socialt kommunikationsbureau, der udvikler organisationers omdømme og troværdighed og styrker deres dagsordener.

Om Re-Mind

Om Re-Mind

Re-Mind rådgiver organisationer, foreninger og virksomheder om strategisk kommunikation – særligt inden for politisk interessevaretagelse, kampagner, branding og PR.

Vi er optaget af at arbejde med virksomheder og organisationer, der fremmer sociale dagsordner. Vi understøtter blandt andet initiativer og projekter, der ikke har en stærk stemme i offentligheden.

Re-Mind er inspireret af tanken om Collective Impact og katalytisk filantropi, hvor en dagsorden løftes i fællesskab af mange parter – organisationer, fonde, foreninger – der bringer ny viden og flere ressourcer i spil for at skabe forandring i samfundet.

Vi arbejder med at ændre mindsettet hos organisationer, virksomheder og foreninger. At vende den enkelte organisations tankesæt 360 grader. At analysere den enkelte virksomhed og organisations identitet og DNA og få dem udbredt og styrket i offentligheden. At udfordre den interne og eksterne opfattelse af organisationen og styrke dens fortælling og strategiske budskaber og temaer til omverden i de rette sammenhænge og gennem de rette kommunikationskanaler, der skaber mest værdi og har størst effekt for organisationen.

Re-Mind hjælper organisationer og virksomheder med identificere, hvorfor de er sat i verden, og hvordan deres indsats opnår størst mulig opmærksomhed, legitimitet og positioneres stærkeste i forhold til medier, samarbejdspartnere, interessenter og i den brede offentlighed.

Re-Mind på Facebook


Her bor vi

Re-Mind
Alhambravej 18
1826 Frederiksberg C
2762 9098
2213 8387

CVR nr. 37450308

Vi bor i baghuset i Simon Spies´ gamle hus - tæt på hjørnet af Alhambravej og Gammel Kongevej. Vi har kundeparkering foran huset.